Baner 2018
Orzel

Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Gnieźnie

Logo

Caritas symbol

Dnia 6 czerwca 2016 r. przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami
p. Małgorzatą Nowak i ks. Bogumiłem Czulińskim uczestniczyli w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Gnieźnie. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia ustanowionym i ogłoszonym przez Ojca Św. Franciszka, życzeniem Księdza Prymasa było aby rocznicę swego ingresu na Stolicę Prymasowską w Gnieźnie przeżywać z wolontariuszami działającymi w Szkolnych Kołach Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Czas spędzony w Gnieźnie był połączeniem formacji (spotkanie, konferencja, zwiedzanie wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym – młodzież zapoznała się z początkami historii naszej ojczyzny w ramach przeżywanej rocznicy 1050-lecia Chrztu polski, projekcja filmu „Mesco dux baptizatur”), modlitwy (uroczysta Eucharystia w Katedrze pod przewodnictwem Księdza Prymasa) wymianą doświadczeń z przedstawicielami innych Szkolnych Kół Caritas.


<< wstecz