Baner 2018
Orzel

Technik Logistyk

Logo
Tech ligistyk

 

 

TECHNIK LOGISTYK  333107

 

Karta zgłoszeniowa

 

Kształcenie w zawodzie technik logistyk 333107 odbywa się w pięcioletnim technikum
w zakresie dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk to zawód przyszłości.

Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie. Logistyk powinien posiadać między innymi umiejętność jasnego formułowania przekazu, powinien cechować się dokładnością w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Powinien charakteryzować się posiadaniem wysokich kompetencji społecznych oraz powinien poprawnie komunikować się w języku ojczystym oraz w języku obcym.

Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten niezwykle ciekawy zawód, powinny posiadać szereg rozmaitych umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie. Powinni dysponować rozległą wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania. Istotne są również umiejętności osobiste, takie jak odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

Uczniowie w ZSZ nr 2 we Wrześni będą odbywali dwukrotnie 4-tygodniową praktykę zawodową we wrzesińskich przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków. W czasie nauki mają możliwość doskonalenia dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Przyszli logistycy poznają także jeden język obcy zawodowy. Proponujemy naukę dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym, tj. matematykę i geografię.

 

<< wstecz