Baner 2018
Orzel

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

Logo

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

Klasy branżowe przygotowujące do pracy w zawodzie:

 • sprzedawca,

 • kucharz,   

 • mechanik pojazdów samochodowych, 

 • fryzjer. 

Klasy wielozawodowe, w których można zdobyć dowolnie wybrany zawód np.:

 • piekarz, 

 • cukiernik,

 • stolarz,

 • tapicer,

 • elektryk,

 • lakiernik samochodowy,

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 • elektromechanik,

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,

 • monter sieci i instalacji sanitarnych,

 • murarz-tynkarz,

 • operator obrabiarek skrawających, 

 • mechatronik

 • ślusarz, 

 • przetwórca mięsa,

 • rolnik,

 • blacharz samochodowy,

 • kelner,

 • elektronik.

Cykl nauczania – 3 lata.

Zakończenie edukacji – egzamin zawodowy.

Uczeń musi mieć zawartą umowę o praktyczną naukę zawodu w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Wymagane dokumenty:

- karta zgłoszenia,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- wyniki egzaminu ósmoklasisty,
- 2 zdjęcia,
- karta zdrowia.

 


 

<< wstecz