Baner 2018
Orzel

Dyrekcja

Logo

Dyrektor szkoły
mgr Maciej Mielczarek

v-ce dyrektor ds. dydaktycznych
mgr inż. Dorota Kaczmarek

v-ce dyrektor ds. wychowawczych
mgr Edyta Raczak

kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Dariusz Dobrucki