Baner 2018
Orzel

Nauczyciele

Logo

Nauczyciele 2023 easy resize.com

NAUCZYCIELE 2022/2023

mgr Dariusz Bibel - wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Celka – przedmioty zawodowe logistyk, informatyka
mgr Waldemar Dankowski – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
mgr Dariusz Dobrucki - język niemiecki, przedmioty zawodowe logistyk
mgr Paulina Dutkowska – religia
mgr Romuald Frąckowiak – historia, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i teraźniejszość
mgr Piotr Gruszecki - przedmioty zawodowe logistyk, podstawy przedsiębiorczości
mgr Roman Gryczyński – język polski
mgr Beata Hoffmann-Trocha - wychowanie fizyczne
mgr Iwona Hudańska - psycholog
mgr inż. Dorota Kaczmarek - przedmioty zawodowe BS1S, chemia
mgr Ewa Kajewska - przedmioty zawodowe BS1S, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Konopka – Adamska – muzyka
  Malwina Korcz – język angielski
mgr Joanna Kowalewska - język polski, komunikacja z klientem
mgr Aleksandra Kubiaczyk - język angielski
mgr Radosław Lonka – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe BS1S
mgr inż. Lech Maciejak – przedmioty zawodowe BS1S
mgr Joanna Makowska - matematyka
mgr Danuta Marciniak - matematyka
mgr Tomasz Michalski - wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Maciej Mielczarek – matematyka
mgr inż. Przemysław Moch – biologia, ochrona środowiska
mgr Mariola Musielak - przedmioty zawodowe BS1S, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Małgorzata Nowak – matematyka, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Paweł Olszewski – przedmioty zawodowe BS1S
mgr Ryszard Olszewski – informatyka, fizyka, działalność gospodarcza z rachunkowością
mgr Michał Ościsłowski - historia, historia i teraźniejszość
mgr Jacek Pawlaczyk - fizyka, chemia
mgr Jacek Pawlak - wychowanie fizyczne
ks. mgr  Krzysztof Pecyna - religia
mgr Edyta Raczak - język polski, komunikacja z klientem, nauka języka polskiego
mgr Anika Rewers – język angielski
mgr Alina Sieradzka – geografia
mgr Beata Sieradzka - język polski, doradztwo zawodowe, komunikacja z klientem
mgr Kamil Silski – przedmioty zawodowe logistyk
mgr inż. Anna Stanisławczyk - przedmioty zawodowe BS1S, podstawy przedsiębiorczości
mgr Hanna Sterczyńska – Bartkowiak - przedmioty zawodowe BS1S i logistyk
mgr Lidia Szczublewska - język angielski
mgr Marcin Szewczyk – wychowanie fizyczne
mgr Beata Szymańska - język niemiecki, przedmioty zawodowe BS1S
mgr Łukasz Tokarski – pedagog
mgr Aneta Włodarczyk - język polski, komunikacja z klientem
mgr Wiesława Wojdyńska – nauczyciel - bibliotekarz