Baner 2018
Orzel

Projekt 8.3.1

Logo

„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 29.11.2022 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:

- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,

- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 502 778,49 zł

Wartość dofinansowania: 2 252 500,63 zł

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 655 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz 225 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez podniesienie ich kompetencji oraz nabycie nowych kwalifikacji do 31.08.2022 r. Ponadto celami projektu są: uzyskanie kwalifikacji i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, a także rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. przedsiębiorstwami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz uczelniami wyższymi z terenu Wielkopolski.

W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:

  • Staże dla uczniów u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  • Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla uczniów.
  • Kursy specjalistyczne umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów.
  • Adaptacja i wyposażanie pracowni szkolnych (doposażone zostaną następujące pracownie: technologiczna i logistyczna oraz doradztwa zawodowego).
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
  • Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi.

 

 

 

Dokumenty do pobrania dotyczące projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!":

Dla ucznia

Kursy

Doradztwo zawodowe

Staże

Współpraca z uczelniami

Regulamin rekrutacji i udziału ucznia w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału ucznia w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału ucznia w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału ucznia w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Dla nauczyciela

Studia podyplomowe

 

Regulamin rekrutacji i udziału nauczyciela w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

 

dzień

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

grupa V

poniedziałek

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

środa

15.00 – 15.45

 

 

 

 

czwartek

 

15.50 – 16.35

16.40- 17.25

 

 

piątek

 

 

 

17.25 – 18.10

16.40- 17.25

 

 

 

                                                                                                            doradca zawodowy

                                                                                                               Beata Sieradzka

 

 

 

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu pn. " Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!".

 

<< wstecz