Baner 2018
Orzel

Ocalić wspomnienia, by nie zapomniano co ludzie ludziom zgotowali.

Logo

1 easy resize.com

Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci to program organizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w ramach którego nasi podopieczni, a konkretnie uczniowie klasy 1 technikum logistycznego mieli możliwość odwiedzić 13 września Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu, jak również 21 września Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie gdzie znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów. Oba miejsca przedstawiły i przybliżyły naszym uczniom tragiczną i dramatyczną rzeczywistość, jaka miała miejsce w obliczu II Wojny Światowej i okrucieństwo jakiego doświadczali ludzie więzieni w obu miejscach. Uczniowie mieli możliwość poznać bliżej metody działań jakich dopuszczali się zbrodniarze względem osadzonych, procesy mające doprowadzić do upadku ich człowieczeństwa, a tym samym wiary w szansę przetrwania. Z drugiej strony można było także zobaczyć, jak w tak trudnych i niehumanitarnych warunkach, osadzeni ratowali się by nie dać się zgnębić do końca i pozbawić poczucia bycia człowiekiem. Uczniowie mieli także możliwość poznać relacje prawdziwych świadków tamtych zdarzeń, podczas projekcji filmu, którzy przetrwali obóz w Żabikowie. Uważamy, że miejsca takie jak te otwierają szeroko oczy i serca na rzeczywistość, jak również powinny być miejscami tzw. „must see” dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży.

<< wstecz